24 uur parkeren €17,50

Welkom bij Level Leiden

24 uur parkeren €17,50

Privacybeleid

versie: januari 2019

parkingcentrumleiden.nl

I. Welke persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor onderstaande doeleinden:

* De afhandeling van uw (product)aanvraag of verzoek tot informatie en/of contact;
* De facturatie van het (de) door u afgenomen product(en) en/of dienstverlening;
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. U kunt de door hen verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar contact@parkingcentrumleiden.nl of info@inpublic-nederland.nl;
* voor het verbeteren van de website en dienstverlening;
* voor het verrichten van marktonderzoek.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contact/Reactie formulier: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Productaanvraag – Parkeerabonnement: Voor de aanvraag van (een) parkeerabonnement(en), verzamelen we de gegevens getoond in het aanvraagformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Het opgegeven kenteken dient om u de mogelijkheid te bieden om de parkeergarage op basis van uw kenteken in- en uit te rijden.
Productaanvraag – Bezoekerskaarten: Voor de aanvraag van bezoekerskaarten, verzamelen we de gegevens getoond in het aanvraagformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

II. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

* Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven bij de aanvraag en/of verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.
* Wij nemen uiterste zorgvuldigheid in acht bij de verwerking van aan ons verstrekte persoonsgegevens. Medewerkers die in de gegevens verwerken tekenen hiervoor en geheimhoudingsverklaring en dienen hiervoor geautoriseerd te zijn. Op directieniveau van InPublic worden autorisatie toegekend.
* Onze diensten zijn over het algemeen rijbewijs-gebonden en gericht op het parkeren van motorvoertuigen. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@parkingcentrumleiden.nl of info@inpublic-nederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

III. Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de onder I en II bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG); de met u afgesloten overeenkomst, startend bij het totstandkomen daarvan (artikel 6 lid 1 sub b AVG); de wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG) en de  behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons als de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

IV. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens gedurende de looptijd van de dienstverleningstermijn. In geval van meldingen, anders dan klachten, worden de gegevens binnen uiterlijk 12 maanden verwijderd.

De gegevens die in relatie tot wettelijke bewaarplicht langer door ons bewaard dienen blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze (langere) wettelijke termijn. Na het verstrijken van de (dienstverlenings)termijn of wettelijke bewaartermijn, worden de persoonsgegevens binnen 6 maanden uit de bestanden en (indien van toepassing) toegepaste software verwijderd en vernietigd.

V. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:
* Dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
* Om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of door een overheidsinstantie of andere regelgevende instantie daartoe wordt verzocht

Voor externe partijen voor data-opslag, (ICT)beheer op afstand en kwaliteitscontrole zijn we een verwerkersovereenkomst aangegaan.

VI. Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij registreren niet meer (persoons)gegevens dan voor de hierboven beschreven diensten en doelen noodzakelijk zijn. Daarnaast doen we geen concessies op het gebied van beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens. Informatiebevuiling is onderwerp van periodieke controles op kwaliteitseisen conform ISO, uitgevoerd door TUV, en interne audits, uitgevoerd door een externe en onafhankelijke kwaliteitsmanager.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met InPublic via 010-3031860 of per mail contact@parkingcentrumleiden.nl of info@inpublic-nederland.nl.

VII. Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@parkingcentrumleiden.nl of info@inpublic-nederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VII. Contact 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen via contact@parkingcentrumleiden.nl of info@inpublic-nederland.nl. Heeft u de voorkeur om ons per post te benaderen kan dat per brief aan: Green Key City p/a InPublic, Boezembocht 19 (3034 KA) Rotterdam.

VIII. Wijzigingen en privacy statement
Wij hebben het recht dit privacy beleid op elk gewenst moment aan te passen. In een dergelijk geval zal u over relevante en specifieke aanpassingen in het privacy beleid worden geïnformeerd. Op deze website staat altijd het meest actuele privacy beleid.

 

COOKIE BELEID

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij maken gebruik van Google Analytics, een web analytics service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “first-party cookies”. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen niet op andere domeinen worden gelezen.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Enig persoonlijk identificeerbare informatie wordt nadrukkelijk niet meegegeven, zo ook niet uw IP-adres. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. De website kan bovendien verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

We gebruiken de volgende cookies

Functionele cookies
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Functionele cookies hebben weinig impact op uw privacy en worden anoniem ingezet.

Niet functionele cookies
Wij maken naast functionele cookies standaard gebruik van analytische cookies. Deze vallen niet onder de functionele cookies omdat ze niet benodigd zijn voor een goede werking van de website.

Analytische cookies: Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij maken gebruik van Google Analytics, een web analytics service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “first-party cookies”. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen niet op andere domeinen worden gelezen. Deze cookies hebben geen tot weinig impact op uw privacy.

Met analytische coockies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:
* Het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
* Hoelang een bezoeker op onze site is.
* Hoe snel u uw informatie vindt.
* Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten).
* Gegevens over uw browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt.
* Hoe u op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat dat je op een advertentie van ons hebt geklikt).
* Anonieme gegevens die je invult in een wegformulier.
* Producten die je hebt gekocht of toegevoegd aan het winkelwagentje op onze webshop.
* De snelheid van onze website om je browser te kunnen meten. Ter prestatieverbetering.

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet adviseren we u om de privacyverklaring van Google te raadplegen. Wij geven met analytische cookies nooit uw persoonsgegevens (zoals naam en contactgegevens) door aan Google.

Optimalisatie cookies: We willen weten of wijzigingen die we doen aan de website ook verbeteringen zijn. De tool Hotjar registreert muisklikken, muisbewegingen en scrollgedrag van bezoekers op onze website. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina’s, de browser die je gebruikt en het gebruikte type apparaat en besturingssysteem. Deze gegevens gebruiken we om de website te verbeteren.

Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt via uw browser cookies blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan kunnen websites minder goed werken. Wilt u geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om onze cookies niet te accepteren. Deze melding zie je als je onze site voor het eerst bezoekt. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dient u deze te verwijderen via de browser.